Jatharagni

   W Ayurvedzie niezwykle ważną rolę odgrywa ogień. Opisywany jest on jako ogień trawienny zwany Jatharagni. Jednakże, istnieje oprócz niego jeszcze 12 innych rodzajów ognia pełniących ważną rolą metaboliczną w ciele.   Ogień trawienny Jatharagni odgrywa podstawową funkcję w procesie trawienia pożywienia które zjadamy. Jednakże w zależności jaki rodzaj pożywienia spożywamy i o jakiej porze wpływa to zasadniczo na ogień trawienny, a co za tym idzie na przyswajalność składników odżywczych. Jeśli ogień trawienny źle funkcjonuje powstaje wówczas z niestrawionego pożywienia substancja toksyczna zwana Amą. Ogień trawienny jest zasadniczy, gdyż to on odpowiada bezpośrednio za produkcję substancji odżywczej zwanej Ahara rasą. Od niego zależy, czy organizm nasz zostanie prawidłowo odżywiony. Dlatego w Ayurvedzie niezwykle ważny jest proces równoważenie ognia trawiennego. Rozróżniamy cztery rodzaje tego ognia, jednakże tylko jeden z nich jest prawidłowy, natomiast pozostałe trzy oznaczają poważny stan chorobowy. Dla przykładu, jeśli ogień trawienny jest słaby nie jesteśmy w stanie dobrze strawić pokarmu. Substancja odżywcza będzie wówczas słabej jakości i w małej ilości, co doprowadzi do zaburzenia tkanek, czy zaburzenia wewnętrznego systemu oczyszczania z odpadów mala. Gdy ogień trawienny jest w równowadze cieszymy się dobrym i długim zdrowiem.