Informacja na stronę

Szanowny Kliencie,

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) uprzejmie informujemy o zaktualizowaniu Polityki Prywatności i przekazujemy poniższe informacje.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Michał Machura prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Ayurveda Polska Michał Machura (adres: al. Niepodległości 21A/64, 02-653 Warszawa).

 

Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

Dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez zawieranie i wykonywanie umów sprzedaży produktów. Z zawarciem umowy jest związane utworzenie konta klienta w sklepie internetowym. Ponadto, Pani/Pana dane będą potrzebne do realizowania dostaw zakupionych produktów, przesyłania powiadomień o realizacji zamówień, a także w celach reklamacyjnych.

 

Dane, które gromadzimy to:

– imię i nazwisko,

– adres, adres e-mail i telefon,

– historię płatności i informacje na temat zamówień.

 

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody w celu wykonania umowy sprzedaży. Przetwarzanie danych w celach marketingowych następuje po wypełnieniu formularza (odnośnik) i wyrażeniu odrębnej zgody.

 

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych w niezbędnym zakresie mogą być podmioty współpracujące z Administratorem.

 

Administrator gromadzi dane osobowe do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych bądź usunięcia konta w sklepie internetowym. Dane gromadzone w celach marketingowych przestaną być gromadzone w momencie wycofania zgody.

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Ponadto, informujemy, że posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych; prawo sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego i wobec profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim; prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przy, czym możliwość (zakres i sytuacje) skorzystania z wymienionych praw uzależniona jest od spełnienia przesłanek określonych w przepisach prawa. Jednocześnie służy Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Niepodanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości świadczenia usług na Pana/Pani rzecz.

Dane osobowe, które gromadzimy mogą podlegać automatycznemu profilowaniu w celu dopasowania produktów do Twoich potrzeb. Jest to niezbędne do udzielania rabatów, a także w celach marketingowych i reklamowych.

Witryna używa plików cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w sposób dostosowany do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny z obsługą cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Pliki cookies służą między innymi do:

  1. Przechowywania preferencji użytkownika dotyczących wyświetlania witryny.
  2. Pozawalają gromadzić anonimowe dane statystyczne dotyczące odwiedzin w serwisie (np. Google Analytics), co umożliwia m.in. lepsze dopasowanie witryny do potrzeb Użytkowników.

Można dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących przechowywania lub wyłączyć obsługę plików cookies w przeglądarce lub urządzeniu końcowym. Informujemy, że wyłączenie obsługi cookies w przeglądarce może być przyczyną nieprawidłowego działania strony lub nawet uniemożliwić prawidłowe korzystanie z witryny.

Z Administratorem można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej pod adresemayurvedapolska@gmail.com