Cała natura to trzy podstawowe typy wibracji lub cech, które splatają się w kosmosie. W sanskrycie znane są one jako guny, a są to trzy guny: sattwa, radżas oraz tamas. Guny są niedostrzegalne dla ludzkich zmysłów, są zjawiskiem materii i antymaterii oraz działają na najsubtelniejszym poziomie tego wszechświata.

Charakterystyka gun

Guny są pierwotnymi cechami natury i trybem, w którym działa Rta, czyli kosmiczna inteligencja. Cała galaktyka, od drobinki pyłu do w pełni dojrzałej istoty ludzkiej znajduje się w zasięgu gun. Guna Radżas reprezentuje energię, tamas masę, bezruch na tę energię, a sattwa to siła stabilizująca, esencja lub inteligencja, która powoduje manifestację pomimo obecności sil przeciwnych.

W człowieku guny dostrzegane są poprzez działanie organizmu, ponieważ wpływają one na dosze. Są one subtelniejsze niż dosze i  w rzeczywistości napędzają je. Radżas (cecha ruchu) wpływa na doszę vata, ramas (cecha bezruchu) napędza doszę kapha. Natomiast sattwa (cecha kosmicznej inteligencji) napędza dosze pitta.

Guna RADŻAS

Guna ta jest zasadą ruchu, a w nadmiarze wywołuje ból fizyczny, jak i emocjonalny. Jest ruchliwa i ożywiająca, a niespokojna aktywność, gorączkowy wysiłek oraz nieustanna stymulacja są jej manifestacjami.

Radżas wyraża się w śmiałych ruchach pasji, działania, zmiany, ruchu oraz aktywności i wewnętrznego przymusu. W umyśle wyraża się jako niepokój, zmienność, uzależnienie od aktywności zasilanych przez liczne pragnienia z ukrytym egoistycznym interesem własnym. Działania, za którymi stoi radżas, to nieustanna zmiana i gwałtowność. Na radżas wskazuje zmieniające się światło.

guna Radżas

Nadmiar guna Radżas prowadzi do życia w ciągłej uciesze, przyjemności, co często jest to przyczyną cierpienia i bólu. Osoby, u których dominuje radżas bywają nadambitni, egoistyczni, dumni. Osoby te lubią rywalizować, martwią się niepowodzeniem, są niecierpliwi i nadaktywni. Mają skłonności do kontrolowania innych i są perfekcjonistami, przez co łatwo wpadają w złość, zazdrość, ambicję, krytycyzm. Nie potrafią żyć w tu i teraz.

Różniące się cechy inteligencji (sattwa), energii (radżas) i masy (tamas) w różnych ugrupowaniach działają na siebie wzajemnie i z ich wspólnej interakcji oraz współzależności rodzi się świat różnorodności i materii, od subtelnej (przestrzeń) do namacalnej (ziemia).