Miedź to pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych o symbolu Cu, liczbie porządkowej 29, który w czystej postaci ma czerwonawą barwę. Zalicza się go  jest do najczęściej stosowanych metali i znajduje się on w układzie okresowym razem z metalami szlachetnymi, takimi jak złoto i srebro (w pierwszej grupie pobocznej). Miedź znana była już w czasach prehistorycznych i był to prawdopodobnie pierwszy metal, z którego tworzono sprzęty użytkowe, jak również z brązu czyli stopu miedzi i cyny. Ciekawostki o miedzi (Cu).

Ciekawostki o miedzi Cu

1. Miedź to pierwszy metal wykorzystywany przez człowieka – odkryto go około 9000 lat temu. W wielu historycznych epokach wybijano z niego monety oraz sporządzano np. naczynia do gotowania, beczki oraz dekoracje. Wcześniej pokrywano nią podłogi drewnianych statków aby zapobiec gniciu drewna.

2. Rzymianie nazywali miedź “aes Cyprium”, co oznacza “z Cypru”, ponieważ Cypr był głównym źródłem miedzi w starożytności.

3. Największe pokłady miedzi znajdują się w południowej Ameryce, wiele miedzi można spotkać również w Kanadzie i centralnej Afryce. Około 80% miedzi wydobytej w ciągu całej historii ludzkości jest nadal w użyciu.

4. Szacuje się, że do tej pory z ziemi wydobyto zaledwie 1% miedzi. Większość pozostaje nadal w głębokich złożach magmowych.

5. Miedź jest kluczowym składnikiem wielu stopów jak brąz (miedź + cyna) i mosiądz (miedź +  cynk).

6. Posiada wyjątkową zdolność do przewodzenia elektryczności i ciepła, co sprawia, że jest niezastąpiona przemyśle elektronicznym i budowlanym.

7. Czysta miedź jest różowa lub złotawa. Czerwonobrązowy kolor, charakterystyczny dla miedzi, pojawia się, gdy jest ona narażona na powietrze lub wodę.

8. Miedź ma unikalne właściwości bakteriobójcze. Stosuje się ją na przykład w szpitalach, aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się bakterii.

9. Statua Wolności pokryta jest cienką warstwą miedzi. Z czasem uległa utlenieniu, co spowodowało charakterystyczny jej zielony kolor.

10. Czysta miedź jest miękka i łatwa do formowania, natomiast stop miedzi, jak brąz i mosiądz, są znacznie twardsze i trwalsze.

11. Spośród warzyw najwięcej miedzi ma jarmuż (1,5 mg na 100 g).

12. Miedź jest pierwiastkiem, który służy jako kluczowy składnik dla wielu enzymów i białek. Bez odpowiedniego poziomu miedzi, wiele organizmów nie mogłoby prawidłowo funkcjonować.

13. Miedź używa się do tworzenia superprzewodników.

14. Obecna na na ziemi głównie w formie minerałów siarczkowych i tlenkowych, takich jak chalkozyn i malachit.

15. Miedź jest jednym z najbardziej efektywnych metali do blokowania i odbijania promieniowania radiowego.

16. W Polsce jedna z największych i najstarszych kopalni miedzi na świecie to Jaskinia Rudna. Wydobycie miedzi w tym rejonie datuje się na około 3900 p.n.e.

Miedź z naturalnego środowiska nie jest wydobywana jedynie w formie połączeń, lecz także w stanie czystym. Czysta postać metalu stapia się w około 1083°C a stan wrzenia osiąga on przy 2567°C. Względną gęstość miedź osiąga przy 8,9, natomiast jej masa atomowa to 63,846 u.