Za chorobę uznaje się “nieprawidłowe funkcjonowanie organizmu lub jego części”. Inną definicją choroby jest również “stan dynamiczny organizmu, w którym dochodzi do nieprawidłowej reakcji narządów lub układów na bodźce zewnętrzne/wewnętrzne”. Natomiast choroba według Ajurwedy to nic innego jak zaburzenie dosz. Brak równowagi sił zarządzających organizmem ludzkim wywołuje zaburzenia, zwane potocznie chorobą. Natomiast zdrowie jest wtedy, gdy ciało, umysł i dusza są w równowadze. Ajurweda a choroba.

Czym jest choroba?

Jeśli chodzi o zaburzenia dosz (vaty, pitty, kaphy, to przyczyn jest wiele. Mogą to być czynniki całkowicie niezależne od nas, jak pogoda, klimat lub zmiany środowiskowe. Mogą to być też przyczyny mające podłoże psychologiczne, jak negatywne emocje, styl życia, jak również sposób odżywiania. Na te pierwsze nie mamy pływu, natomiast na czynnikami wewnętrznymi możemy mieć pewną kontrolę.

Caraka opisuje wiele skutecznych terapii, które mogą przywrócić równowagę dosz, a tym samym zdrowie. By leczenie było skuteczne, musimy (my sami lub zaufany specjalista) postawić diagnozę. Gdy ustalimy dokładną przyczynę choroby (poprzez wywiad z pacjentem i dokładną jego obserwację), zalecana jest wtedy indywidualna terapia, dostosowana do jego potrzeb.

Przyczyny powstawania choroby

Caraka sanbit podaje trzy istotne przyczyny powstawania chorób. Ajurweda a choroba:

Brak uważności lub nieprawidłowe użycie inteligencji

Jest to jedna z głównych przyczyn chorób, ponieważ wszystko o czym decydujemy, powinniśmy poprzedzić chwilą refleksji (czy to co myślę lub zamierzam zrobić jest pozytywne?). Często łamiemy prawa natury, zachowujemy się nieetycznie, lub nieodpowiednio postępujemy z naszym ciałem, umysłem, co będzie sprzyjać powstawaniu rozmaitych zaburzeń.

Zmysły i ich niewłaściwe używanie

Wzrok, słuch, węch, dotyk i smak to pięć zmysłów, za pomocą których odbieramy bodźce z zewnątrz. Stymulują one umysł i ciało w pozytywny lub negatywny sposób. Umożliwiają również wchodzenie w relacje ze światem oraz innymi ludźmi. Za ich pomocą dokonujemy wyborów, które mają określone skutki (co jemy, co oglądamy, czego słuchamy itp.). Wrażenia sensoryczne mogą być dla nas nadmierne, niedostateczne, niewłaściwe lub optymalne. Najczęściej niewłaściwie obchodzimy się ze smakiem i wzrokiem

Brak zaakceptowania przemiany

Nieakceptowanie i niedostosowywanie się do przemian (parinama) powoduje bardzo dużo problemów zdrowotnych. Cała natura podlega ciągłej przemianie i dlatego my też musimy działać w zgodzie z cyklem dnia (ubiór, dieta). Również powinniśmy się dostosowywać  do pojawiających się w naszym życiu okoliczności. Zarówno tych dobrych, jak i tych gorszych. Ból i cierpienie będziemy doświadczać zawsze, natomiast szczęścia i radości musimy nauczyć się sami.

Diagnoza i na co zwrócić uwagę

 • które właściwości  są niezrównoważone u Pacjenta?
 • która dhatu (układ ciała, np. mięśniowy)  jest niezrównoważona?
 • jakie jest agni?
 • jaka jest konstytucja ajurwedyjska?
 • jaki jest wiek pacjenta?
 • siła badanej osoby
 • pora rok i otoczenie
 • nawyki i przyzwyczajenia pacjenta
 • siła badanej osoby
 • pora roku i otoczenie
 • nawyki i zwyczaje
 • dieta
 • wypróżnienie, mocz
 • pocenie się
 • stan umysłu

Trzy filary Ajurwedy i środki diagnozy

Aby wyleczyć się z choroby, najpierw musimy pojąć, co ją spowodowało. W Ajurwedzie możemy wyróżnić trzy filary, według których leczymy chorobę. Jest to

 • betu, czyli przyczyna choroby,
 • lingam, czyli  symptomy
 • asadam, czyli postępowanie lecznicze

Natomiast uciążliwe objawy poznajemy za pomocą trzech środków diagnozy:

 • parsana – oglądanie chorego
 • sparsana – badanie palpacyjne, które obejmuje również diagnozę z pulsu
 • prasana – wywiad, zadawanie pytań

Zdrowie jest wtedy, gdy ciało, umysł i dusza są w równowadze!

ajurweda a zdrowie