Choroba według słownika języka polskiego to “nieprawidłowe funkcjonowanie organizmu lub jego części”. Zgodnie z naukami ajurwedy choroba to nic innego jak zaburzenia dosz. Brak równowagi sił, które zarządzają naszym organizmem, wywołuje zaburzenie czyli chorobę. Gdy ciało, umysł i dusza są w równowadze, wtedy jesteśmy całkowicie zdrowi. Choroba według Ajurwedy.

Przyczyny powstawania choroby

Przyczyn, które zaburzają dosze (vata, pitta i kapha) jest bardzo dużo. Mogą to być czynniki całkowicie od nas niezależne, czyli pogoda, klimat lub zmiany środowiskowe. Lub mogą to być również przyczyny o podłożu psychologicznym, jak negatywne emocje, jednocześnie sposób odżywiania oraz styl życia. Co do czynników niezależnych od nas, nie możemy często na nie wpłynąć. Natomiast nad czynnikami wewnętrznymi możemy mieć pewną kontrolę. Caraka zauważa, że zdrowie psychiczne odgrywa dużą rolę w procesach chorobowych oraz zdrowotnych, stąd też wszelkie działania lecznicze skierowane są na zmianę stylu życia.

Caraka opisuje wiele terapii przywracających równowagę dosz, a tym samym zdrowie. Aby leczenie było efektywne, musimy sami bądź przez specjalistę, postawić diagnozę. Kiedy ustalimy dokładną przyczynę choroby, dostosowujemy wtedy indywidualną terapię.

Choroba według Ajurwedy

W Caraka sanbicie podane są trzy ważne przyczyny chorób

  • Brak uważności lub niewłaściwe użycie inteligencji

Uznawane jest to za główną przyczynę choroby. Nasze decyzje oraz wybory powinny być poprzedzone chwilą refleksji (Czy to co robię lub myślę ma pozytywne skutki?). Często postępujemy z naszym ciałem umysłem i mową w nieodpowiedni sposób. Zachowujemy się nieetycznie lub wbrew prawom natury, a to sprzyja powstawaniu rozmaitych zaburzeń.

  • Niewłaściwe używanie zmysłów

Pięć zmysłów (wzrok, słuch, węch, dotyk oraz smak) pomaga nam odbierać bodźce z zewnątrz. Stymulują one umysł i ciało w pozytywny lub negatywny sposób. Umożliwiają one również wchodzić w relacje ze światem oraz innymi ludźmi, a za ich pomocą dokonujemy wyborów o określonych dla nas skutkach. Docierające do nas wrażenia sensoryczne mogą być nadmierne, niedostateczne, nieodpowiednie lub optymalne. Tylko optymalny bodziec wspomaga zdrowie, pozostałe wrażenia wywołają zaburzenie. Ajurwedyjscy lekarze uważają, że najczęściej obchodzimy się niewłaściwie z dwoma zmysłami: smakiem i wzrokiem. A powodujący problem jest nie w jednorazowych wpadkach, a w długotrwałym błędzie.

  • Brak akceptacji przemiany

Parinama czyli nieakceptowanie i niedostosowanie się do przemian powoduje bardzo dużo problemów zdrowotnych. Cała natura podlega ciągłej przemianie i musimy się do niej dostosowywać. Nasz ubiór, dietę dostosowujemy do warunków atmosferycznych związanych z porami roku. Jednocześnie musimy działać też zgodnie z cyklem dnia, gdzie rano będziemy wykonywać większą aktywność, aż do momentu kulminacyjnego. Później zmniejszamy aktywność do bardziej pasywnego stanu, żeby w spokoju zasnąć. Również musimy uwzględnić w naszym życiu proces starzenia się naszego organizmu, gdzie inaczej trawimy w wieku 20 lat, a inaczej w wieku 50-60.

Akceptacja

Bardzo ważną kwestią (nie tylko z psychologicznego punktu) jest zaakceptowanie stanu, w którym się znajdujemy. Bez tego zaczynamy nie od punktu, w którym jesteśmy, ale od miejsca, w którym chcielibyśmy być, a żeby sobie pomóc musimy zacząć tam, gdzie aktualnie jesteśmy. Santosa to postawa w praktyce jogi, w która cieszymy się ze swojej świadomości danej chwili, a która pozwala nam pójść do przodu. Warto zapamiętać sobie, jak dezintegrująco działa na człowieka ciągłe niezadowolenie!!!