Koncepcje, które dotyczą tego, z czego składa się ludzkie ciało, w Ajurwedzie wywodzą się w dużej mierze z nauk Mędrca Kapili i jego szkoły filozoficznej Sankhya. Według szkoły Sankhya dwoistość materii (Prakriti) i czystej jaźni lub świadomości (Puruszy) leży w centrum Wszechświata. To z nich wyewoluowało Pięć Wielkich Żywiołów (Pancha Bhuty), czyli Maha Bhuty. Z tych Maha Bhutów powstają trzy główne składniki ciała – dosza, dhatu i mala. Filozofia Człowieka według Ajurwedy.

Składniki ciała według Ajurwedy

  • Dosze to energie chemiczne, które odpowiedzialne są za funkcje organizmu. Ich brak równowagi powoduje choroby
  • Dhatus to tkanki,
  • Malas to substancje wydalane z organizmu.

Każdy z tych trzech elementów podzielony jest w zależności od pełnionych przez nie funkcji. Zgodnie z filozofią ajurwedy o naszym zdrowiu decyduje równowaga tych energii. Właściwie zidentyfikowane, siły te można wykorzystać do utrzymania zdrowia, leczenia dolegliwości i odmładzania naszego organizmu.

Mówi się, że ajurweda jest mocno inspirowana przez Mędrca Kapilę i szkołę filozoficzną Sankhya. Wszystko, co istnieje we wszechświecie fizycznym, powstaje z połączenia materii (Prakriti) i czystej świadomości (Purushy). Ta kosmiczna więź odpowiedzialna jest za całe stworzenie. Wszystko wokół nas składa się z Pięciu Wielkich Elementów, czyli Pancha Maha Bhutas. Są nim:

  • Eter lub przestrzeń (Akasha),
  • Powietrze (Vayu),
  • Ogień (Agni),
  • Woda (Jala)
  • Ziemia (Prithvi).

Wytyczne, które zostały ustanowione przez mędrców na temat praktyk leczenia ajurwedyjskiego, dają dobry obraz ideologii, która ukształtowała naukę współczesnej Ajurwedy.

Filozofia Człowieka według Ajurwedy

Według Ajurwedy nasze ciało to naczynie składające się z pięciu podstawowych elementów: przestrzeni, ognia, ziemi, wody i powietrza. Dosze są zasadniczo kombinacją podstawowych elementów, a kombinacja dosz, które mamy od urodzenia, jest odpowiedzialna za wszystkie działania chemiczne w nas. Każdy człowiek ma swoje własne powiązanie z Doshy i to właśnie ten czynnik powoduje, że każdy człowiek maja różną budowę ciała, poziom odporności, wzorce zachowania i reakcje na różne bodźce zewnętrzne. Nasza atrakcyjność ma bezpośredni wpływ na równowagę Dosz w nas. W ludzkim ciele istnieją trzy rodzaje dosz: Vata (przestrzeń i powietrze), Pitta (ogień i woda) oraz Kapha (ziemia i woda). Każda z tych Dosz, czy to w nadmiarze, czy też w niedoborze, ma ogromny wpływ na funkcjonowanie organizmu.

Nasz organizm reaguje na wiele czynników wewnętrznych i zewnętrznych, a każda nierównowaga powstała przez te czynniki powoduje chorobę. Każdą chorobę można wyleczyć dzięki głębszemu zrozumieniu siebie, a równowaga w naszym organizmie jest niezwykle istotna. Teksty ajurwedyjskie mówią o elementach składowych ludzkiego ciała (bhutach), które uruchamiają mechanizmy odpowiedzialne za wszystkie funkcje organizmu. Wiedza ta pomaga zrozumieć nam, jakie są prawdziwe przyczyny dolegliwości i sposoby ich leczenia. Ajurweda dzieli systemy rządzące ludzkim ciałem na Dosha, Dhatu i Mala. Omawia różne rodzaje chorób, fizycznych i psychicznych. Pokazuje nam, jak możemy odwrócić zniszczenie i rozpocząć proces gojenia.