fot. Pattadis Walarput. Kolory postrzegane przez człowieka mogą wpływać na jego nastrój i równowagę doszy.

W Ajurwedzie diagnoza przebiega dwuetapowo. Pierwszym etapem jest określenie stanu zdrowia i rodzaju patologii. Obejmuje to badania lekarskie i inne badania w celu ustalenia choroby, takie jak zadawanie pytań i ocena pacjenta. Drugim krokiem jest ustalenie formy leczenia, która ma zostać przepisana lub przeprowadzona. Podczas formułowania odpowiedniego leczenia oceniany jest również stan siłowy i fizyczny pacjenta. Wszystkie zabiegi w medycynie ajurwedyjskiej opierają się na pięciu podstawowych zmysłach wzroku, słuchu, smaku, dotyku i węchu. Wszystkie pięć metod ma na celu przywrócenie równowagi doszy osoby. Można wykonywać je w dowolnej kombinacji, zgodnie z zaleceniami lekarza.

Zabiegi w medycynie ajurwedyjskiej

Wzrok

Praktykujący ajurwedę wierzą, że kolory postrzegane przez człowieka mogą wpływać na jego nastrój i równowagę doszy. Równoważenie doszy można przeprowadzić poprzez koloroterapię lub chromoterapię. Najlepiej robić to razem z innymi formami leczenia, takimi jak aromaterapia i hydroterapia. Narażając osobę na określony kolor możemy wywołać efekty potrzebne do zrównoważenia jej doszy.

Niektóre kolory, o których uważa się, że mają działanie lecznicze, to:

  • czerwony (pobudza krążenie i pomaga osobom z anemią, zmęczeniem i wyczerpaniem)
  • żółty (pomaga w trawieniu i procesach wątrobowych, a także może działać jako środek udrażniający i przeciwbakteryjny)
  • niebieski (emanuje uspokajającą atmosferą i jest stosowany w leczeniu stanów zapalnych, oparzeń itp.)

W celu zbadania wpływu koloroterapii na zdrowiejących pacjentów po udarze mózgu i ich opiekunów przeprowadzono istotne badania. Naukowcy zauważyli, że pacjenci po udarze mieli pewien poziom depresji, a jednocześnie ich opiekunowie cierpieli z powodu stresu psychicznego. Po przeprowadzeniu koloroterapii wyniki wykazały niezwykłą różnicę. W badaniu stwierdzono, że metoda może być użyteczną terapią w leczeniu, która pomoże poprawić stan psychiczny pacjenta.

Dźwięk

Zabiegi i środki zaradcze w medycynie ajurwedyjskiej

Leczenie dźwiękiem przeprowadzane jest poprzez muzykę, mantry, intonowanie, tonowanie oraz użycie dzwonków, gongów i mis. Uważa się, że wibracje i częstotliwości tworzą harmonię, która jest użyteczna do przywrócenia równowagi ciału i wszechświatowi. Jeśli wystąpi kakofonia, przyniesie to zakłócenia, choroby i dyskomfort. W praktyce, jednym ze sposobów, w jaki człowiek może przywrócić równowagę i wyeliminować zanieczyszczenia poprzez dźwięk, jest praktykowanie Nada Jogi. Można to zrobić zewnętrznie, skupiając się na nutach muzycznych, dźwiękach emitowanych przez naturę i innych niewokalnych tonach. Wewnętrzna Nada Yoga polega na słuchaniu własnego wewnętrznego dźwięku.

Tonizacja to kolejna metoda terapii dźwiękiem, która możne przywrócić równowagę w określonym obszarze ciała. Działa to poprzez tworzenie wibracji, które rezonują z danym obszarem. Jedno z przeprowadzonych badań sugeruje, że konkretny związek jest odpowiedzialny za fizjologiczne i psychologiczne uspokajające efekty terapii dźwiękiem. Tlenek azotu, który jest niezbędny do rozwoju i funkcjonowania układu słuchowego. Pośredniczy on we wpływie muzyki na ośrodki emocji w układzie nerwowym. Badano również jaki jest wpływ terapii wibroakustycznej w zwalczaniu bólu oraz możliwości jej wykorzystania w środowisku pielęgniarskim w celu poprawy samopoczucia pacjentów.

Smak

Czerpiąc ze zmysłu smaku, znawcy ajurwedy mogą przepisać dietę lub kombinację roślin leczniczych, które mogą zrównoważyć doszę pacjenta. Ta kompozycja pożywienia i ziół jest dostosowana do potrzeb osoby pragnącej przywrócić równowagę i uzdrowienie ciała i umysłu. W Ajurwedzie istnieje sześć smaków. Są to: słodki, kwaśny, słony, gorzki, ostry i cierpki. Każdy smak ma określoną funkcję, taką jak uspokojenie nerwów, zwiększenie wchłaniania minerałów i pobudzenie trawienia. Ajurweda uważa, że ​​aby osiągnąć optymalne zdrowie, należy włączyć wszystkie sześć smaków do posiłku. Stanowią one kompletne odżywianie, którego potrzebuje organizm.

Dotyk

Zabiegi i środki zaradcze w medycynie ajurwedyjskiej

Leczenie dotykiem może odbywać się poprzez masaże i olejki. Różne uderzenia i naciski mogą wpływać na doszę i pomagać w doprowadzeniu ich do równowagi. Jednym z rodzajów masażu ajurwedyjskiego jest masaż Marna, który koncentruje się na stymulowaniu przepływu energii życiowej (prany) poprzez ugniatanie różnych punktów i kanałów ciała. W badaniu przeprowadzonym w celu sprawdzenia wpływu stosowania masażu na leczenie bólu pleców, naukowcy doszli do wniosku, że terapia masażem jest rzeczywiście skuteczna. Łagodzi uporczywy ból pleców. Przeprowadzono również badanie, aby zobaczyć, jak terapia masażem łagodzi objawy u pacjentów z rakiem. Badania te trwały trzy lata i objęły ponad 1000 pacjentów. Badanych poproszono o ocenę poziomu odczuwanego bólu przed i po masażu. Wyniki pokazały, że 50% objawów uległo zmniejszeniu. Wskazuje to, że terapia masażem wiąże się ze znaczną poprawą u pacjentów z rakiem. Więcej o masażu ajurwedyjskim znajdziesz na blogu.

Zapach

Leczenie przez zapach jest praktykowane poprzez wdychanie różnych zapachów i aromatów z olejków eterycznych i roślin. Cząsteczki oleju docierają do układu limbicznego w drodze impulsów nerwowych i wysyłają sygnały do ​​układu nerwowego. Ta stymulacja układu limbicznego może pomóc poprawić również pamięć. Jedną z podstawowych form leczenia jest tu aromaterapia, a różne rodzaje zapachów są identyfikowane jako odpowiednie do przywrócenia równowagi doszy. Olejki eteryczne stosowane są głównie do stymulacji układu węchowego i poprawy nastroju.

Relaksująca aromatyczna kąpiel może uwolnić napięcie w ciele. Można to również uzyskać wykonując masaż z wykorzystaniem olejków eterycznych. Przeprowadzono badanie w celu określenia wpływu aromaterapii na nastrój i czujność osoby w odniesieniu do problemów matematycznych. Wyniki badania wykazały, że osoby badane były bardziej zrelaksowane, miały niższy poziom obniżonego nastroju i szybciej rozwiązywały zadania matematyczne. W innym badaniu analizowano wpływ aromaterapii na poziom pobudzenia u pacjentów z ciężką demencją. W badaniach wykorzystano melisę i nałożono ją na twarze i ramiona pacjentów. Badanie wykazało 35% ogólną poprawę poziomu pobudzenia pacjentów. Stwierdzono również, że jakość życia pacjentów, którzy otrzymywali olejki eteryczne, poprawiła się.

Panchkarma (zabiegi w medycynie ajurwedyjskiej)

Panchkarma koncentruje się na detoksykacji. Efekty oczyszczające mają na celu poprawę funkcji organizmu, znanych jako Samshodhana i Samshamana.

Leczenie Panchkarma może być kombinacją pięciu procesów 

  • Vamana (wymioty)
  • Virechana (oczyszczanie)
  • Niroohavasti (lewatywa z wywaru)
  • Nasya (wdychanie leku przez nozdrza)
  • Anuvasanavasti (lewatywa olejowa)

W celu ustalenia, w jaki sposób Panchkarma wpływa na zdrowie, przeprowadzono stosowne badania. W jednym z nich obserwowano stosowanie Panchkarmy u 20 uczestniczek przed leczeniem, bezpośrednio po leczeniu i trzy miesiące po leczeniu. Oceniano również jakość życia oraz stan psychospołeczny i behawioralny uczestniczek. Wyniki wykazały znaczną poprawę stanu zdrowia i samopoczucia uczestników.

Należy pamiętać, że ajurweda może być szkodliwa, jeśli jest stosowana bez konsultacji ze specjalistą. Osoba, która nie ma wystarczającej wiedzy na temat ajurwedy, może błędnie przepisać określoną formułę ziół. Niektóre leki mogą być również potencjalnie toksyczne, jeśli przepisano ich zbyt dużo.