Ayurveda stanowi doskonale zdefiniowany system medyczny i profilaktyczny, który zbudowany został w taki sposób, aby utrzymywać elementy ciała w równowadze porzez odpowiedni styl życia, dietę, czy rutynę codziennych ćwiczeń. Dysharmonia tych elementów prowadzi do chorób fizycznych i psychicznych. Tak więc, równowagę pomiędzy ciałem, umysłem oraz duszą uznaje się za zdrowie, natomiast brak tej równowagi oznacza chorobę.

   Ayurveda jako “wiedza o życiu”, to coś więcej niż wiedza o ciele fizycznym i organach, ale również to wiedza o umyśle, zmysłach i duszy oraz zależnościach pomiędzy nimi. Zrozumienie tego faktu odgrywa znaczącą rolę w duchowym rozwoju człowieka i społeczności, w której żyje. Ponadto, Ayurveda rozpatruje wiele aspektów życia, takich jak: otoczenie, styl życia, dieta, sposoby przyrządzania posiłków, czy wskazania dotyczące snu, które to elementy, jeżeli pozostają w nierównowadze, niejednokrotnie prowadzą do poważnych zaburzeń zarówno w ciele, jak i w psychice człowieka.

   Jeden z największych zachowanych skryptów na świecie – Ramayana, opisuje szczegółowo unikalne niebiańskie zioło zwane Sanjeevani (czytaj.sandżiwani). Posiada ono cudowną cechę przywracania do życia osoby prawie umarłej. Można powiedzieć, że w naszym codziennym, pędzącym życiu Ayurveda działa podobnie jak Sanjeevani, oferując wiedzę o życiu cierpiącym osobom.

   Istnieją trzy cechy natury: dobroć, pasja i ignorancja. Ayurveda oznajmia, iż działanie, rodzaj posiłków, myślenie, czy styl życia na poziomie cechy dobroci, nie wywołują choroby. Natomiast pojawia się ona, kiedy styl życia człowieka przesuwa się do dwóch niższych cech: Rajas – guny pasji, lub Tamas – guny ciemności.