Ayurveda stanowi doskonale zdefiniowany system medyczny i profilaktyczny, który zbudowany został w taki sposób, aby utrzymywać elementy ciała w równowadze porzez odpowiedni styl życia, dietę, czy rutynę codziennych ćwiczeń. Dysharmonia tych elementów prowadzi do chorób fizycznych i psychicznych. Tak więc, równowagę pomiędzy ciałem, umysłem oraz duszą uznaje się za zdrowie, natomiast brak tej równowagi oznacza chorobę.

   Ayurveda jako “wiedza o życiu”, to coś więcej niż wiedza o ciele fizycznym i organach, ale również to wiedza o umyśle, zmysłach i duszy oraz zależnościach pomiędzy nimi. Zrozumienie tego faktu odgrywa znaczącą rolę w duchowym rozwoju człowieka i społeczności, w której żyje. Ponadto, Ayurveda rozpatruje wiele aspektów życia, takich jak: otoczenie, styl życia, dieta, sposoby przyrządzania posiłków, czy wskazania dotyczące snu, które to elementy, jeżeli pozostają w nierównowadze, niejednokrotnie prowadzą do poważnych zaburzeń zarówno w ciele, jak i w psychice człowieka.

   Jeden z największych zachowanych skryptów na świecie – Ramayana, opisuje szczegółowo unikalne niebiańskie zioło zwane Sanjeevani (czytaj.sandżiwani). Posiada ono cudowną cechę przywracania do życia osoby prawie umarłej. Można powiedzieć, że w naszym codziennym, pędzącym życiu Ayurveda działa podobnie jak Sanjeevani, oferując wiedzę o życiu cierpiącym osobom.

 Istnieją trzy cechy natury: dobroć, pasja i ignorancja. Ayurveda oznajmia, iż działanie, rodzaj posiłków, myślenie, czy styl życia na poziomie cechy dobroci, nie wywołują choroby. Natomiast pojawia się ona, kiedy styl życia człowieka przesuwa się do dwóch niższych cech: Rajas – guny pasji, lub Tamas – guny ciemności.

CZYM JEST AYURVEDA?

Ayurveda to nauka zajmująca się i wyjaśniająca przyjazne (lub sprzyjające) i wrogie (lub niekorzystne) warunki, przyjemność (lub szczęście) i ból (lub nieszczęście) w życiu oraz dalsze działania zapobiegawcze, przewodzące (lub reżimowe) i nieprzewodzące (lub ograniczające) środki te są znane jako Ajurweda. 

DEFINICJA AJURWEDY

Krótko mówiąc, nauka ajurwedyjska jest holistyczną nauką o zdrowiu dotyczącą profilaktyki, prognozowania, diagnostyki, przyczyn, patogenezy, chorób i ich leczenia lub leczenia. Pochodzenie ajurwedy wywodzi się z sanskrytu. W sanskrycie oznacza sumienie życia szczęśliwego i zdrowego. Innymi słowy, ajurweda to nauka o życiu. Słowo ajurwedy możemy podzielić na dwa sanskryckie słowa – Ayur i Veda. Ayur reklamuje życie i życie. Weda odnosi się do gałęzi wiedzy naukowej lub nauki. 

W rzeczywistości ajurweda jest nauką o życiu, która obejmuje wszystko, co może dotyczyć życia, jedzenia, nawyków żywieniowych, zrównoważonego odżywiania, stylu życia, ćwiczeń, jogi, rzeczy przewodzących i nieprzewodzących, warunków zdrowotnych i ich leczenia.

WPROWADZENIE DO AJURWEDY


Nauka ajurwedyjska to system naturalnego leczenia oraz nauka o zapobieganiu i naturalnemu leczeniu różnych schorzeń.

Dostarcza bardzo przydatnych informacji i wskazówek, jak żyć dłużej i zdrowiej.

Ajurweda to najstarsza modalność systemów uzdrawiania na całym świecie.

Medycyna ajurwedyjska jest również uznawana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) jako medycyna komplementarna i alternatywna (CAM).

Około 90 procent Hindusów używa Ajurwedy raz w życiu do leczenia swoich chorób.

Około 10 miliardów ludzi na całym świecie stosuje medycynę ajurwedyjską jako domowe lekarstwo i podstawowe lekarstwo na kilka powszechnych chorób, w tym przeziębienie, kaszel, ból brzucha, zaparcia, stres, utratę pamięci, ogólne osłabienie itp.

Ajurweda jest jedyną nauką starożytności, która wyjaśniała zdrowie i medycynę w sposób systematyczny i biologiczny.

 

 

 

 

WKŁAD AJURWEDY W NAUKI O ZDROWIU

Istnieją następujące ważne punkty dotyczące jego wkładu w nauki o zdrowiu:

  • Chirurgia i techniki chirurgiczne, takie jak chirurgia plastyczna, wywodzą się ze starożytnego tekstu Ajurwedy, znanego jako Sushruta Samhita.
  • Nauka ajurwedyjska dostarczyła systematycznego opisu zdrowia, chorób, przyczyn i czynników predysponujących do chorób.
  • Co więcej, Ajurweda jest tylko nauką, która szczegółowo opisuje również rokowanie (wczesne oznaki i objawy choroby, która ma się pojawić), oznaki i objawy diagnostyczne choroby, metody leczenia i profilaktyki.
  • Ponadto wprowadza Rasayana Chikitsa (nauka o odmładzaniu). Jest to jedyna nauka o zdrowiu, która leczy chorobę przed jej wystąpieniem. Nauka ajurwedyjska opracowała naturalne leki, które zapobiegają chorobom, a także odmładzają organizm.
  • Nauka ajurwedyjska wprowadza zasady leczenia i wytyczne dotyczące postępowania w oparciu o teorię Tridosha, teorię pięciu elementów i teorię elementów konstrukcyjnych siedmiu ciał.
  • W większości przypadków Ajurweda kategoryzuje chorobę w oparciu o trzy Dosze: Vata Dosha, Pitta Dosha i Kapha Dosha.
  • Nauka ajurwedyjska wykorzystuje nieodłączne zasady natury i utrzymuje właściwy stan zdrowia. Zachowuje również doskonałą równowagę, utrzymując ciało, umysł i ducha w harmonii z naturą.
  • Nauka ajurwedyjska odgrywa ważną rolę w czyimś stylu życia. Zawiera wskazówki, jak dostosować styl życia do zmiany pory roku. Pomaga zachować spokój, podejmować dobre decyzje i poprawiać ogólną jakość życia.
  • Ajurweda wprowadza unikalną teorię „Anshansh Kalpana”. Każdy ma unikalny typ ciała i unikalny skład Dosha w rozwoju choroby. W związku z tym każdy potrzebuje unikalnych leków, aby wyleczyć chorobę. Oznacza to, że lekarstwo może być różne dla każdej osoby, nawet w przypadku tej samej choroby. Oznacza to również, że każdy lek nie będzie odpowiedni dla wszystkich ludzi. Leczenie ajurwedyjskie wymaga indywidualnego podejścia dla każdego.