Miedź jest trzecim najczęściej zużywanym metalem przemysłowym na świecie (po żelazie i aluminium). Rzeczy z miedzi  wytwarzane są od co najmniej 8000 lat, a wytapianie tego metalu znane jest już od około 4500 lat p.n.e. Poza złotem miedź jest jedynym metalem w układzie okresowym pierwiastków, którego kolor naturalnie nie jest ani srebrny ani szary. Jest czerwonawy, przy tym jest niezwykle plastyczny oraz bardzo dobrze przewodzi elektryczność i ciepło.

Jaka jest cena miedzi?

Cena produktu zawsze uzależniona jest od kosztu surowca, z którego zostaje on wytworzony. Jak wygląda to w przypadku miedzi?  Cena miedzi wzrosłya o 125% w stosunku do najniższych poziomów z marca 2020 r. i należy do towarów, które osiągnęły rekordowo wysokie ceny od początku pandemii. Na wzrost cen miedzi złożyło się tu kilka czynników.

Koszty energii a miedź

Koszt wydobycia miedzi cały czas rośnie, a duża część tego kosztu to energia. Wydobycie i rafinacja metali to energochłonny biznes. W związku z tym ceny miedzi wykazują dużą współbieżność z ceną ropy naftowej, a także innymi wskaźnikami referencyjnymi dla ropy naftowej. W przeszłości można było przypuszczać, że zależność ta dotyczy głównie nakładów: wyższe/niższe ceny ropy naftowej i gazu ziemnego powodowały, że wydobycie i rafinacja miedzi były droższe/tańsze. To założenie jest nadal aktualne.

Transformacja energetyczna

Transformacja energetyczna może generować duży popyt na miedź i inne metale, takie jak lit i kobalt. W ciągu ostatniej dekady koszt energii słonecznej spadł o prawie 70%, podczas gdy koszt baterii spadł o podobną kwotę. Od 1990 roku koszty energii słonecznej i magazynowania baterii spadły o blisko 98%. Jeśli takie tendencje utrzymają się w ciągu następnych kilku dekad, będzie można sobie wyobrazić przyszłość obfitującą w energię bezemisyjną, ale taką, która wymaga znacznie więcej okablowania miedzianego.

Zmiana jest już widoczna w transporcie naziemnym. Sprzedaż pojazdów elektrycznych wzrosła na całym świecie o 160% w 2021 r. do 2,6 mln pojazdów. Jeśli sprzedaż pojazdów elektrycznych będzie nadal rosła w tak szybkim tempie, oznacza to potencjalnie silny wzrost popytu na miedź i inne metale.

Wpływ Chin

Wśród największych światowych gospodarek najszybszy wzrost popytu na pojazdy elektryczne nastąpił w Chinach, gdzie sprzedaż pojazdów elektrycznych wzrosła w ubiegłym roku o prawie 190%. Nawet poza sprzedażą pojazdów elektrycznych chińska gospodarka była przez ostatnie dwie dekady najważniejszym źródłem popytu na miedź.

Każdego roku Chiny kupują około 40-50% nowo wydobywanej miedzi. Część miedzi surowej wykorzystywana jest w kraju, natomiast duża część jest reeksportowana w komponentach półproduktów lub wyrobów gotowych.

Gospodarka Chin, choć wciąż rozwija się, boryka się również z różnymi przeciwnościami. A dalsze spowolnienie wzrostu w Chinach może zwiększyć ryzyko presji na ceny miedzi w dalszej części tego roku lub w 2023. Pomimo, że wzrost gospodarczy w Chinach jest potencjalnie wolniejszy, wspomniana transformacja energetyczna jest powodem, że ceny miedzi będą nadal rosły,.

Pandemiczna zmiana popytu konsumpcyjnego

Między grudniem 2019 r. a grudniem 2021 r. konsumenci w USA wydali o 18% więcej na towary przemysłowe. Natomiast tylko o 6% więcej na usługi. Na całym świecie konsumenci zaczęli kupować więcej towarów przemysłowych. W tym elektroniki użytkowej i innych przedmiotów zawierających znaczną zawartość miedzi, stąd wyższa cena miedzi.

Większość świata powraca jednak do wersji normalnego życia, a w większości regionów świata konsumenci odchodzą od zakupów towarów przemysłowych. Może to ograniczać wzrost popytu na miedź, a także może hamować wzrost eksportu w Chinach. W krótkim okresie taka zmiana popytu konsumpcyjnego może częściowo zrekompensować zwiększony popyt na miedź wynikający z transformacji energetycznej.

Dlatego też nie odwlekaj zakupy produktów miedzianych i kup je u nas w atrakcyjnej cenie!