Trzy podstawowe energie biologiczne odzwierciedlają naszą konstytucję fizyczną i psychiczną. Noszą one w Ayurvedzie nazwy: Vata; Pitta, Kapha. Każda z nich stanowi oddzielną kombinację pięciu elementów jak: przestrzeń, powietrze, ogień, woda, ziemia.   Konstytucja ciała człowieka składa się z trzech podstawowych energii zwanych Tridosha. U każdego człowieka energie te występują w różnych proporcjach. Tak więc, dla przykładu: profilaktyka, dietetyka, ćwiczenia fizyczne wszystko to jest w bezpośrednim odniesieniu do trzech dosh.

Czym jest więc Dosha? W sanskrycie Dosha zdefiniowana jest jako: “dusyati iti dosha” co w dosłownym tłumaczeniu znaczy: “ta co zanieczyszcza”. Zatem Doshę, uznaje się za przyczynę choroby, która odnosi do trzech energii biologicznych znanych: Vata, Pitta, Kapha. Brak równowagi pomiędzy nimi oznacza chorobę.

Trzy doshe są pierwszą przyczyną choroby. Drugą przyczyną choroby według Ayurvedy są toksyny zwane – Ama, odpady naturalne – Malas, oraz tkanki – Dhatus.

Jeśli Dosha jest wyprowadzona z równowagi powstaje choroba. Jednakże pomimo, iż są tylko trzy Doshe, to mozna powiedzieć, że niezliczone są objawy ich nierównowagi.

Dla przykładu, jeśli będziemy spożywać pokarm o tym samym charakterze co wyprowadzona z równowagi dosha to spowoduje to dalsze jej zburzenie. W normalnym stanie Doshe są w równowadze odżywiają i utrzymują ciało, chroniąc je przed chorobą.

Istnieje bardzo dużo czynników, które wyprowadzają doshe z równowagi. Dla przykładu według Ayurvedy, Vata dosha jest odpowiedzialna za powstanie, aż 80 chorób. Pitta dosha wywołuje 40 chorób, a Kapha dosha 20. Ze wszystkich trzech dosh, Vata jest najważniejsza. Vata odpowiada za ruch w ciele. Odpowiedzialna jest za przepływ wszystkich płynów i toksyn, czy bynajmniej za przemieszczenie się pokarmu w układzie trawiennym. Konkluzja jest taka, że jeśli trzy doshe zostaną wyprowadzone z równowagi, to spowoduje to chaos w organiźmie.